بلبرینگ GE 20
بلبرینگ های کروی ساده GE

بلبرینگ های کروی ساده از لغزش  یک بوش داخلی کروی شکل در داخل بوش بیرونی  که آن نیز هم کروی است تشکیل شده است.

برای مشاهده ابعاد کلیک کنید

بلبرینگ های کروی ساده با ابعاد متفاوت (قطر بیرونی بزرگتر)

بلبرینگ های کروی ساده با ابعادی متفاوت و برای شرایط مختلفی طراحی شده اند.

برای مشاهده ی قرقری ها با قطر خارجی بزرگتر کلیک کنید

بلبرینگ کروی ساده با ابعاد اینچی GEZ

بلبرینگ های کروی ساده با ابعاد میلیمتری و اینچی ساخته شده اند.

برای مشاهده ابعاد این سری از قرقری های اینچی کلیک کنید