نیدلبرینگ با بوش داخلی

در روزهای عادی سال ،سفارش طبق رویه های زیر ارسال میشود و سفارش های دریافتی در روزهای تعطیل رسمی فردای آن روز در روند ارسال قرار میگیرد.

روش های ارسال:

1.ارسال در تهران :

سفارشات تهران بوسیله پیک بلبرینگ علی و در همان روز در سریع ترین زمان ممکن ارسال خواهد شد.

2.ارسال به شهرستان ها:

ارسال سفارشات به تمامی شهرستان های ایران توسط باربری های معتبر صورت خواهد گرفت.