شفت هارد کروم ck 45
انواع شفت های هارد و هارد کروم
ریل و واگن خطی

انواع شفت پایه دار

شفت پایه دار سامیک

 

 

قطر 6 8 10 12 13 16 20 25 30 35 40 50 60 80
دقت قطر
(g6)
-0.004
-0.012
-0.005
-0.014
-0.006
-0.017
-0.007
-0.020
-0.009
-0.025
-0.010
-0.029
وزن
(kg/m)
0.22 0.39 0.62 0.89 1.04 1.58 2.46 3.85 5.55 7.55 9.86 15.41 22.18 39.44
طول شاخه
(mm)
500 500 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
■ ابعاد شفت به شرح زیر است:
 متریال مواد : SUJ2 (فولاد کروم با کربن بالا)
سختی : HRC58~64
سیقل دادن پایانی: 0.8S~1.6S
عمق سختی : 0.8~2.5mm
مسطح بودن :0.05mm/300mm