شفت هارد کروم ck 45
انواع شفت های هارد و هارد کروم
ریل و واگن خطی

انواع شفت پایه دار

شفت پایه دار سامیک