بلبرینگ کفگرد ساچمه سوزنی و بلبرینگ کفگرد ساچمه بشکه به همراه واشر ( THRUST NEEDLE BEARINGS AND WASHERS)

بلبرینگ (رولبرینگ) های کفگرد تشکیل شده است از  تعدادی ساچمه بشکه ای / رول (سوزنی)  و ساچمه گیر آهنی و یا فیبری که به همراه دو واشر در دوطرف تکمیل شده و آماده بکارگیری میشود .

این دسته از بلبرینگ ها از آنجایی که دارای  سختی بالای هستند میتوان از آنها در تحمل بار شعاعی استفاده کرد ؛ در نظر باید داشت که این توان با استفاده از بلبرینگ های ساچمه بشکه ای به همراه واشر (پولک) های ضخیم تر به مراتب توان تحمل بار بیشتری را نسبت به بلبرینگ با ساچمه ی سوزنی خواهند داشت

در مورد انواع مختلف واشر ها ذکر این نکته قابل توجه است که استفاده از پولک های نازک تر و یا ضخیم تر با توجه به میزان فضا و مورد استفاده متغییر خواهد بود و با توجه به نیاز خریدار قابل تغییر است.

برخی از اطلاعات نامگزاری را در زیر مشاهده میکنید:

AXK : بلبرینگ کفگرد ساچمه سوزنی

K811 : بلبرینگ کفگرد ساچمه بشکه ای

K812 : بلبرینگ کفگرد ساچمه بشکه ای

K893 : بلبرینگ کفگرد ساچمه بشکه ای با دو ردیف ساچمه

K894 : بلبرینگ کفگرد ساچمه بشکه ای با دوردیف ساچمه

K874 : بلبرینگ کفگرد ساچمه بشکه ای با سه ردیف ساجمه

AS : پولک با ضخامت 1 میلیمتر

NTB : یک عدد بلبرینگ ساچمه سوزنی به همراه دو عدد پولک AS

LS,WS : واشر با قطر ضخیم تر نسبت به AS و قطر درونی ییکسان با AS( هرچه قطر درون بزرگتر باشد ضخامت واشر آن بیشتر میشود)

GS : واشر با قطر ضخیم تر نسبت به AS و قطر بزرگ تر نسبت به LS , AS , WS

بلبرینگ علی آماده ارایه مشاوره در مورد انواع بلبرینگ های کفگرد میباشد.