بوش داخلی نیدل برینگ ساخته شده از بهترین متریال و با دقت بسیار بالایی ساخته میشود.

میزان تلرانس و ژیومتریک ابعاد این محصولات با دقت بالایی و با مرتبه PO ساخته شده است.

ارایه انواع بوش ها در بلبرینگ علی