یکی دیگر از انواع نیدلبرینگ ها نیدلبرینگ تیپ ماهک است .

به این دلیل به این تیپ از نیدل برینگ ها ، نیدلبرینگ تیپ ماهک نامیده شده اند که پوسته ی ضخیمی قطر بیرونی این نیدلبرینگ را تشکیل داده و به خوبی از ساچمه های داخل خود حفاطت میکند و امکان حمل بار بیشتری را فراهم میکند .با این حساب رتبه اول بالاترین توان حمل بار در ردیف نیدلبرینگ ها را باید به تیپ ماهکِ نیدل برینگ اختصاص داد.

انواع مختلفی از این نیدلبرینگ در سایز های مختلف و همراه با شماه های فنی متمایز و با ساچمه های سوزنی و بشکه ای تولید شده است که در زیر همراه با توضیحات ذکر شده :

STO : نیدلبرینگ تیپ ماهک همراه با بوش درونی ، 3 تیکه مجزا و تفکیک پذیر

RSTO : نیدلبرینگ تیپ ماهک بدون بوش درونی ، 2 تیکه مجزا و تفکیک پذیر

NA22…2RS : نیدلبرینگ تیپ ماهک همراه با بوش درونی ، دارای نمد در هر دو طرف

RNA22…2RS : نیدلبرینگ تیپ ماهک بدون بوش درونی ، دارای نمد در هر دو طرف

NATR : نیدلبرینگ تیپ ماهک ، ساچمه رول (سوزنی)

NATR…PP : نیدلبرینگ تیپ ماهک ، ساچمه رول (سوزنی)

NATV : نیدلبرینگ تیپ ماهک ، ساچمه رول (سوزنی) ، پر ساچمه (بدون شبکه نگهدارنده ساچمه)

NATV…PP : نیدلبرینگ تیپ ماهک ، ساچمه رول (سوزنی) ، پرساچمه (بدون شبکه نگهدارنده ساچمه)

NUTR : نیدلبرینگ تیپ ماهک ، ساچمه بشکه ای ، دوردیف ساچمه ، توان بالاتر نسبت به نمومه مشابه NATR

CRY : نیدلبرینگ تیپ ماهک ، ساچمه رول (سوزنی) ، مدل اینچی

بلبرینگ علی آماده مشاوره و همکاری در مورد انواع بلبرینگ می باشد